Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu Pingpongowe marzenia.

Miejsce zajęć i harmonogram

Zajęcia prowadzone będą w obiektach (salach i halach) sportowych – w szkołach, klubie, ośrodku szkolenia w tenisie stołowym w Krakowie, które położone są w lokalizacjach pozwalających na szeroki udział dzieci w otwartym Programie.

Harmonogram zajęć:

 • Przedszkolaki, klasy I-III szkół podstawowych – 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • Grupy starsze (klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe) – 2 razy w tygodniu po 90 minut

Do pobrania:

Harmonogram wrzesień-grudzień 2020

harmonogram na okres wrzesień-grudzień 2019
harmonogram na okres sierpień 2019
harmonogram na okres maj-czerwiec 2019

Prowadzący zajęcia

Szkolenie programu będzie prowadziła wykwalifikowana kadra trenerów, instruktorów posiadająca aktualną licencję trenerską Polskiego Związku Tenisa Stołowego, posiadających również odpowiednie doświadczenie szkoleniowe, merytoryczne do prowadzenia zajęć z tenisa stołowego z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy programu

Uczestnikami zajęć będą wszystkie dzieci również niepełnosprawne, dziewczyny i chłopcy przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Gminy Miejskiej Kraków.

Cel programu

Celem programu „Pingpongowe Marzenia w Krakowie” jest popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem promocji korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, jej pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny i umysłowy, poprawę stanu zdrowia oraz zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do uprawiania sportu poprzez branie udziału w programie.

Prowadzić to będzie do:

 • podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia tenisa stołowego do grupy sportów istotnych dla rozwoju zdrowej i aktywnej społeczności mieszkańców Krakowa, począwszy od wieku przedszkolnego i wczesno-szkolnego.
 • stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk, zarówno dziewcząt jak i chłopców, z równym dostępem dla osób sprawnych i niepełnosprawnych ruchowo.
 • zapewnienie bezpieczeństwa i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży programu spędzania czasu wolnego po godzinach nauczania w szkołach.
 • podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia wobec stale rosnącego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, przemocą fizyczną i psychiczną, alkoholizmem i narkomanią zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • stworzenie programu działań, nastawionego na kształtowanie charakteru przez systematyczną naukę i pracę, w oparciu o zasady fair play oraz szacunek dla rywali, osób starszych i niepełnosprawnych.
 • podjęcie działań skierowanych na harmonijny rozwój psychofizyczny.
 • zbudowanie modelu rozwoju krakowskiego „ Mistrza Sportowego” w tenisie stołowym przy równoczesnym wspieraniu prawidłowego rozwoju ucznia i człowieka.
 • stworzenie metodologii wyławiania najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych młodych adeptów dyscypliny, którzy w przyszłości mogą reprezentować Kraków i Polskę na najważniejszych imprezach sportowych ME, MŚ, IO.

W całym programie procesu szkoleniowego należy mieć zawsze na uwadze trzy cele:

 • wychowawczy,
 • edukacyjny,
 • sportowy.

Przy czym kolejność ta nie jest przypadkowa. Dwa pierwsze cele należy stawiać bezwzględnie przed wszystkimi uczestnikami zajęć sportowych.

Cele sportowe będą miały wymiar bardziej zindywidualizowany zgodnie ze specyfiką dyscypliny.

Organizatorzy

Polski Związek Tenisa Stołowego ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa – www.pzts.pl
Klub Sportowy „Bronowianka” Kraków, ul. Zarzecze 124A, 30-134 Kraków – www.bronowianka.pl