Miejsce zajęć i harmonogram

Zajęcia prowadzone będą w obiektach (salach i halach) sportowych – w szkołach, klubie, ośrodku szkolenia w tenisie stołowym w Krakowie, które położone są w lokalizacjach pozwalających na szeroki udział dzieci w otwartym Programie.

Harmonogram zajęć:

 • Przedszkolaki, klasy I-III szkół podstawowych – 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • Grupy starsze (klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe) – 2 razy w tygodniu po 90 minut

Do pobrania:

Harmonogram na listopad i grudzień 2021. (kliknij w link)

Harmonogram na miesiąc październik 2021. (kliknij w link)

Zmiana w harmonogramie od 14.09.2021. (kliknij w link)

Planowy harmonogram zajęć od 01.09.2021 (kliknij w link)

Harmonogram zajęć od 04.05.2021

Harmonogram zajęć od 19.04.2021

Harmonogram wrzesień-grudzień 2020

harmonogram na okres wrzesień-grudzień 2019
harmonogram na okres sierpień 2019
harmonogram na okres maj-czerwiec 2019

Prowadzący zajęcia

Szkolenie programu będzie prowadziła wykwalifikowana kadra trenerów, instruktorów posiadająca aktualną licencję trenerską Polskiego Związku Tenisa Stołowego, posiadających również odpowiednie doświadczenie szkoleniowe, merytoryczne do prowadzenia zajęć z tenisa stołowego z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy programu

Uczestnikami zajęć będą wszystkie dzieci również niepełnosprawne, dziewczyny i chłopcy przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Gminy Miejskiej Kraków.

Organizatorzy

Miasto Krakw finansowanie KrakwwFormie   Kierunek Sport Krakow2      logo pingpongowepzts-logo    LOGO

 Urząd Miasta Krakowa - Wydział Sportu, ul. Powstania Warszawskiego 10, Kraków

Polski Związek Tenisa Stołowego, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa – www.pzts.pl
Klub Sportowy „Bronowianka” Kraków, ul. Zarzecze 124A, 30-134 Kraków – www.bronowianka.pl

Cel programu

Celem programu „Pingpongowe Marzenia w Krakowie” jest popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem promocji korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, jej pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny i umysłowy, poprawę stanu zdrowia oraz zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do uprawiania sportu poprzez branie udziału w programie.

Prowadzić to będzie do:

 • podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia tenisa stołowego do grupy sportów istotnych dla rozwoju zdrowej i aktywnej społeczności mieszkańców Krakowa, począwszy od wieku przedszkolnego i wczesno-szkolnego.
 • stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk, zarówno dziewcząt jak i chłopców, z równym dostępem dla osób sprawnych i niepełnosprawnych ruchowo.
 • zapewnienie bezpieczeństwa i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży programu spędzania czasu wolnego po godzinach nauczania w szkołach.
 • podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia wobec stale rosnącego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, przemocą fizyczną i psychiczną, alkoholizmem i narkomanią zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • stworzenie programu działań, nastawionego na kształtowanie charakteru przez systematyczną naukę i pracę, w oparciu o zasady fair play oraz szacunek dla rywali, osób starszych i niepełnosprawnych.
 • podjęcie działań skierowanych na harmonijny rozwój psychofizyczny.
 • zbudowanie modelu rozwoju krakowskiego „ Mistrza Sportowego” w tenisie stołowym przy równoczesnym wspieraniu prawidłowego rozwoju ucznia i człowieka.
 • stworzenie metodologii wyławiania najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych młodych adeptów dyscypliny, którzy w przyszłości mogą reprezentować Kraków i Polskę na najważniejszych imprezach sportowych ME, MŚ, IO.

W całym programie procesu szkoleniowego należy mieć zawsze na uwadze trzy cele:

 • wychowawczy,
 • edukacyjny,
 • sportowy.

Przy czym kolejność ta nie jest przypadkowa. Dwa pierwsze cele należy stawiać bezwzględnie przed wszystkimi uczestnikami zajęć sportowych.

Cele sportowe będą miały wymiar bardziej zindywidualizowany zgodnie ze specyfiką dyscypliny.